Boekgegevens
Titel: De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Auteur: Groenewegen, Johannes; Groenewegen, Jacob
Uitgave: Amsterdam: Van der Linden, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2963
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205513
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Geestelijke liederen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Vorige scan Volgende scanScanned page
X VOORREDE.
zullen eens eeuwig volmaakt zonder zonden te
zamen de hemelsche lofzangen zingen en aan
eikanderen dan eens beter en volkomener vertel-
len kunnen, wat de Heere aan onze zielen ge-
daan heeft,
Ach, wat eeae onuitsprekelijke vereeniging
maken die dingen! Paulu^ telt de banden van
vereeniging aldus op: Ephes. 4 vs. 4 6. Een
Ligchaam eenen Geest één flope één Heere,
één Geloof één Doop één God en Vader^
Wilden wij dezedingen gegrond behandelen
Zoo zoude deze Voorrede te lang worden; wij
zijn onze palen als te buiten getreden,
Inéén ligchaam als vele leden naau we veree-
ning te zijn dooreen en dezelve Geest bewerkt
te worden en geleid, dezelve zaligheid in de hope
gemeensch^pelijkte ver wachen aan den Heere
Jezus zijn ziel ten dienst verbonden te hebben
door een geloof met den Zone Gods en eenerlei
gevoelens en belijdenis met den anderen veree-
nigd door eenen Doop tot een ligchaatn ge-
drenkt, en kinderen van een en denzelfde God en
Vader te zijn dat legt onuitsprekelijke panden
van vereeniging.
De Heere, wenschen wij, die in onze dagen
zijne heerlijkheid nog eenigzins in zijn heilig
dom geopenbaard heeft, verschijne ons blin-
kende en make zijne kerk heerlijk; en doe zijn
volks eens op nieuw herleven; bevestige verder
den vrede, en gebiede in zijn kerk den zegen
en het leven tot in der eeuwigheid. Amen.
üw heilzoekende vriend,
JACOB GROENEWEGEN.