Boekgegevens
Titel: De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Auteur: Groenewegen, Johannes; Groenewegen, Jacob
Uitgave: Amsterdam: Van der Linden, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2963
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205513
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Geestelijke liederen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Vorige scan Volgende scanScanned page
110 AANilANGSEL.
Uwer kinderen eeuwig lot;^
Eeuwig Wezen uwe dagen.
Onbeperkt door uur ot tijd,
Naar uw Godd'lijk welbehagen,
En uw goedentierendheid,
J. O langmoedig God voltrouwe
Hebt gij ons toch nog gespaard,
En behoedt voor zware rouwe,
En oi?s leven nog bewaard?
God van goedertierenheden
Rijk in veel barmhartigheid,
Wij genieten nog den vrede,
En zoo veel weldadigheid,
3. 't Oude Jaar is nu verdwenen '
En vergaan die schoone tijd,
En zoo gaan de jaren henen,
't Eindigt in een eeuwigheid
Velen zyn gegaan verloren,
Eeuwiglijk vervreemd van God
Beter was het nooit geboren,
Als zoo een rampzalig lot.'
4. En wij mogen nog beleven.
Zoo een schoonen vindenstijd.
Laat ons prijs en eere geven.
God, zoo vol van goedigheid;
Prijs den Heere met gezangen.
Geef hem eer.en roem en lof,
Zoud' God nu geen dank ontvangen,
Wij genieten dankensstof,
5. Veel en groot zijn Gods weldaden
Wonderlijk zijn goedigheid,
Overvloedig' zijn genade,
t-'ri zijn zoete vriend'lijkheid,
't lieve licht van 's hemels zonne.
Schijnt nog in ons Nederland,