Boekgegevens
Titel: De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Auteur: Groenewegen, Johannes; Groenewegen, Jacob
Uitgave: Amsterdam: Van der Linden, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2963
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205513
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Geestelijke liederen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE. vir
aard en natuur is, dan vandegeloovigeu met
eikanderen nogtans de laatste, daar wij nu van
spreken, is ook een edel gedeelte van het in-
wendige Christendom De gemeenschaps-oefe-
ning is niet enkel en alleen door kerk gaan in
dezelve kerk, en Avondmaal houden aan dezelve
tafel, even als geh uren in degroote stedenis
dat nu vereeniging en gemeenschap dat enen in
een en dezelve stad of in nabijstaande huizen
woont, in vrede leeft maar nogtans nooit in el-
kanders huizen komt elkanders naamnaauwe-
lijks kent is de gemeenschap die broederen en
zusteren in het natuurlijke oefenen nietzeer veel
naauwer? nu zoo is het in liet geestelijk, gelijk
de inwoners in eene stad zoo. oefent het uit-
wendig.Naam Christendom gemeenschap en dat
meenen zij, dat de regte gemeenschap der Heili
gen is; en gelijk de broeders en zusters, zoo
oefenen de ware Godzaligen gemeenschap, die
en hun huis en hart voor eikanderen openhebben
Natuurlijke menschen, jagoddeloozen, heb-
ben ook nog somtijds wel eens gemeen e omgang
met den anderen; maar wat doen zij bijeen en
wat zijn de banden van hunne vereeniging wij
Willen liefst daar nu niet van .spreken.
Maar de regte liefderijke gemeenschap der
kinderen Gods, gaat allenatuurlijke batrekkin-
gen liefde vereeniging en gemeenschaps oefe-
ningen, verre te boven is van een verhevener
aard en natuur, en is eeuwigdurende. Dat kuu
nende kinderen Godszich verbeelden dat hunne
onderlinge liefde-vereeniging in een . einde-
looze eeuwigheid zaLduren dat veréeuigt luuinc.
harten ook zonderlingiäai zij verwacliteii; wij