Boekgegevens
Titel: De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Auteur: Groenewegen, Johannes; Groenewegen, Jacob
Uitgave: Amsterdam: Van der Linden, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2963
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205513
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Geestelijke liederen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Vorige scan Volgende scanScanned page
viir VOORREOE.
ellendig, wat ben ik een trouwlooze veriater
van den zaligen Heere'-.reziis!
Ten vijfde door de onderling-e zamenspre-
kingen over hetin wendige leven, worden duiste-
ren en klein wetende van hun verkeerde werken
overtuigd en leeren door het hooren van anderen
wel eens zien waar het haar scheelt tot haar
merkelijk zielsvoordeel zoo zijn zij elkandern
tot een licht en leidsman op den Hemel weg de
duisteren en de kleinwetende worden onderrigt
en bestierd de zwakken ondersteunt, de moede
loozen opgebeurd en de struikelende knieen wor
den vastgesteld.
Zoo blijkt de nuttigheid van de bijeenkomsten
en gemeenschaps oefeningen der Godzaligen
Daar wordt nog over gedacht op sommige
plaatsen op eene wijze die met hunne betret
kingen overeenkomt; inzonderheid hebben wij
dat nog in zijn fleur gezien te JW^wte-Ä daar
dezejong bekeerden eene onuitsprekelijke liefde
tot eikanderen hadden en ook betoonden.
,Maar o! wat woelt de vijand menigmaal tegen
die zamenkomsten van Gods volk, daar men el-
tanderen opwekt tot den dienst van God maar
zoo langde Heere niet geheel met zijnen Geest
wijkt, zal dat wel staande blijven de Heere ge-
biedt aldaar den zegen en het leven tot in eeu-
wigheid. ^ -
Daar is doch eene naauwe vereeniging tus-
schen Jezus en zijn volk de Bruid en het wijf
des Lams. en tusschen de geloovigekinderen
Gods ouder eikanderen, die voorden natuurlij-
ken mensch gansch onbegrijpelijk is het is zeker
datdevereenigingmet Jezus van een verlieven