Boekgegevens
Titel: De zangvogeltjes
Deel: 7e stukje Zes en twintig twee- en driestemmige liederen voor de jeugd / van Franz Abt ; vrij gevolgd naar het Hoogduitsch door J.P. Regeer
Auteur: Abt, Franz; Regeer, J.P.
Uitgave: Rotterdam: Wenk & Birkhoff, 1899
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205508
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zangvogeltjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
1. AvondHtrdT
----
Zeer rustig.

1.
2.
3.
4.
't Wordt a - vond; hij sprei t weer zijn. s\m
De zon daalt met pu pe -/ren'.^rti ^-M^fetiO.
Der kin-dreu ee - hp^Hpn.....ook ni - zen Eer-
Nu heerscht er
rusr--

t
ï ___I-' -St

-t--


li I . —I
1. dekt er de aar-de mee toe. De vo-gel-kcus ai-len, zij
2 ruste in 't wes - teu ueer; En vrieii-de-lijk rijst aau deu
3. bie - dig op tolden Heer, Eu staamlen Henidauk vooral
4. al - les in den nacht; Maar God in den hoo - geu
1. zwij - geu: Slechts één zingt blij nog te nioê.
2. iie - mei Het !?chit-treiid ster - ren - heir.
3. 'tgoe- de, Zijn liefde eu goed-heidter
eer.
4 he - mei, Houdt o - ver al - len de wacht; Maar
1. vo -irel-kens al - len, zij zwij - gen. Slechts één zingt
2 vrienrle - lijk rijst aau den he - - mei Het schittrend
3. staamleu Hem dank voor aPt goe - de, Ziju liefdeen
4. God in deu hoo - - een he - - mei Houdt o - ver' I
1. blij nog te moe.
2. ster - - reu-heir.
3 goedheid ter eer.
4. al - leu de wacht.