Boekgegevens
Titel: De zangvogeltjes
Deel: 7e stukje Zes en twintig twee- en driestemmige liederen voor de jeugd / van Franz Abt ; vrij gevolgd naar het Hoogduitsch door J.P. Regeer
Auteur: Abt, Franz; Regeer, J.P.
Uitgave: Rotterdam: Wenk & Birkhoff, 1899
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205508
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zangvogeltjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
1-—V—^—y—---1---^---f—5—_-----
—5—5—«-s^---+—^--f—p----®—
tra - ia, ia-la, la - la! Len-te ver - scheen!
r-

la - la

•—

Len-te ver - scheen 1
Matig.
mf
16. Den Heer zij lof en eer!
—A---^--—---\---—
^ / ✓ >
\—-JVi
—# —1
✓ ✓
1. Ik hoor de blij-de vo-gels
2. Ik riek den zoe- ten geur van
3. 'kAanschouw de tin- te - len - de ster-ren.
zin - gen;
krui-den

-É-
I
'k Zie
Eu
Een


^—\—N-:
'k Zie ze op-waart
1. ze op-waart stij - gen, keer bij keer. 't Is of hun
2. dui - zend bloe - men, heinde en veer. Ik zie ze
3. tal - loos, wel - ge - or - dend heir; En waar ze
1. lied m veld en twij - gen, Mij toe-roept: Zou uw
2. prij-ken op de vel - den, En 'tis of ze al - len
3. 't zil-vren licht doen stra - len. Komt de eene aan de ande-
?-^^-*-»-9— -—t

Sr-