Boekgegevens
Titel: De zangvogeltjes
Deel: 7e stukje Zes en twintig twee- en driestemmige liederen voor de jeugd / van Franz Abt ; vrij gevolgd naar het Hoogduitsch door J.P. Regeer
Auteur: Abt, Franz; Regeer, J.P.
Uitgave: Rotterdam: Wenk & Birkhoff, 1899
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205508
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zangvogeltjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
—fc-


-0T
/
--V
I
/
—\—
_li'
1. groen en frisch. De mu - zi - kan - ten stemmen reeds-Hoor,
'2. deeersfe wel; Ter-wijl zijn neef de goudvink iicm Ter-
3. lief - lijk teer; Mijn-heer de kwar-iel blaast de fluit, Wel-
4. OU - de man, Hij strijkt de ontstemde Ia - ge bas, Zoo
f. streelt ons oor Met ^cllet-te-rem! trompet - ge-klank, Luid
6. sna - vel tjaat! Hij ha - mert lus-lig er op aan, En
7. Ie - ventje aan, Daar hij - en, muggen, ke - vers, ras Ook
-1-—(-9——\—
^-----l-A—----1---—(V
•MJ----
.0----
--------—w-H-
' 5 /

9
I—#—I—
fi^—«—h—
1. hoe dat aar - di^ is.
2. zij staat met zijn spel.i
3. lui - dend e - ven zeer /
4. goed hij strij-ken kan. Dat ju-bi-leert en muzi-ccert. Dat
'5. ju - be-lend in 't koorA
6. slaat zeer juist de maal.
7. mee aan'tgon-zeii tjaan.
H
• ë

f « —f^ f
scha-tert, ja ge-wis-Dat strijkt eu zingt. Dat pijpt en
-H^_____^_-Ä-t
✓ a Lr

ö /
klinkt lu't woud, zoo groen en fribch
-1/
j
Dat
Dat strijkt en


-H=--+—^—I--M--—t— .
—1-2--
■9-
-1-
Strijkt en zingt, Dat pijpt en klinkt In 't woud, zoo
zingt
groen en frisch.