Boekgegevens
Titel: Oefeningen en opgaven bij Critas' Handleiding voor het metriekstelsel ten dienste der vier hoogste leerjaren der lagere school
Auteur: Hollander, L.A. den; Critas
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 03-107
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205505
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Metriek stelsel, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen en opgaven bij Critas' Handleiding voor het metriekstelsel ten dienste der vier hoogste leerjaren der lagere school
Vorige scanScanned page
Kleimientink en De Vkies. Het Stellen in de Lagere School.
Melhoiliscliö Voorbereiding tol liet Verslanilig Schrijven. 4 stukjes.
is\e stukje De enhelvomUge zin 7de druk. 2(le stukje De samen-
(/estelde ziu 6do druk. 3iJe stukje De aamenr/estehie en behnapic
zin 5de druk. 4de stukje Voortzeltinfi en toefiassint/ van de
vorü/e stnhjes 4de herziene druk. Prijs van hel Iste tot 3dfc
stukje :20 Cent en 4de stukje.........f 0,25
Handleiding bij idem 4c/e druk.........- 0,()O
M. Koenen en A. .1. M. Biuhitrop, Meten en Teekenen.
Vormleer voor de f.agere Scholen. Twee, stukjes. Herste stukje
4de druk Iweede stukje 3de druk ieder ..../" 0,25
Antwoorden van ieder stukje.........- 0.05
J. W. van Mamere.n. Weten en Doen. Oefeningen betrelïende de
lioofdxaken der ^'ederlandsche spraakkunst, len dienste van de
verstgevorderde leerlingen der kigere school, vaa liet uitgebreid
lager onderwijs en de laagste kl. van 11. 0. S. en Gymnasia f O/i-O
D. vax Pelt. De Nieuwe Rekencursus. In 7 stukjes. M' dm/,-.
Prijs van het Iste en 2.1e stukje 2*» Cent; van 3—6 25 Cent;
van 7.................f 0,30
Handleiding bij idem. Vier stukjes. Eerste stukje//e//.m*-
jixar. Tweede stukje Het Tireede Leerjaar. Üerde stukje Het Derde
Leerjaar. Vierde stukje Het Vierde Leerjaar. Prijs van liet 1ste
en 2e stukje 50 cent, 3de en 4de stukje...../ 0.60
Antwoorden op het derde, vierdo, vijfde, zesde en zevende stukje
bij idem...............ä /' 0.12®
W. G. A. .1. Röiii.NG, De Jeugdige Korrespondent. Nieuw
Prac'isch Brievenboek, voor dag- en herhalingsscliool. 3de drnh.
Prijs..................f 0.40
,1. II. Veenendaal , Beknopte Aardrijkskunde van Nederland.
i\de druk................/'0,35
.1. I[. Veenenoaai.. Beknopte Aardrijkskunde van Europa.
Wde drnh................f 0,35
rs'. Veenstra Bz>. , Het Werkwoord in de gewone Lagere School.
Een stel taaloefeningen voor het vierde en vijlde leerjaar f 0,20
N. Veknstua Bzn. , Leerboek der Geschiedenis van het
Vaderland. '2de drnl:.........../ 0,50
,1. A. Vermellen, Een Bloemruiker. Kleine en grootere gediciil(;ti
voor de volksschool. 2dc (jewijzi(/de drnh....../'0/i-5