Boekgegevens
Titel: Oefeningen en opgaven bij Critas' Handleiding voor het metriekstelsel ten dienste der vier hoogste leerjaren der lagere school
Auteur: Hollander, L.A. den; Critas
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 03-107
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205505
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Metriek stelsel, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen en opgaven bij Critas' Handleiding voor het metriekstelsel ten dienste der vier hoogste leerjaren der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
J. M. II. Bosvan, Zoutkorreltjes, 1. ISde ilriil;. . /'0,30
,1. .M. n. Bosman. Zoutkorreltjes, No. 2, 1 Wc dnil; . - 0,30
J. M. II. Bosman, Zoutkon-eltjes, No. 3, bdc dnil;. . - ü,3o
J. M. II. Bosman, Zoutkorreltjes, 4, Wc dnil;. . - O.iO
J. M. II. Bosman, De Dierenvriend. Wc dnil; ... - 0.30
CiiiTAs, Handleiding bij het Onderwijs in het Metriek-
stelsel. 3Lle druk............./' 1,25
CiiiTAS, Opgaven behoorende bij het Metriekstelsel. Drie
slukjes................a / 0.1>0
.'V. Doeleman. Dichtbij en Veraf. Kleine .Vardiijkskuiiile voor
het Lager Onilerwijs............/ 0.2o
E. DitENTH, Hoofdpunten der Vaderlandsche Geschiedenis.
Een leerboekje voor de Lagere School....../' 0,23
E. Drenth. Vaderlandsche Geschiedenis. Een leerboekje voor
de hoogste klasse der Lagere School en voor hel Herlialings-
onderwijs................f 0,i0
Ei;iii:iit, Tijdtafel van de Geschiedenis des Vaderlands,
voor (Ie Lagere School............/ 0,03
A. A. ti;ii Haak, Genaturaliseerde Vreemdelingen. Een lees-
b'ïekje voor de Hoogste ivlasse der Volksschool, bevallende vele
Vreemde Woorden, die dagelijks voorkomen, 'èdi' druk. f 0,i()
Van 'tIIok, Schrijfcursus in 13 nummers. Prijs van N°. 1 —10
8 Cent per nummer. I/rijs van nimimer II en 12 op zwaarder
papier gedrukt.............../0.10
A. G. E. IIoïEii, Binnen onzen kring. Eenvoudige grepen uit
(Ie Naluurkunde. Leesi)oek voor de Volksschool. 2 stukjes.
Iste stukje 3de druk, 2(le stukje ±le druk. . . . ä ƒ 0,23
A. G. E. IIovKH, Klein Planten-Album, Inleiding tot Planlen-
Alhum N°. i en 2. Voor de Lagere School en de voorbereidende
klass(ï der Normaallessen.........../0,33
P. Kak.sse.n, Ontwikkelend Taalonderwijs. Pi'actische lessen in
Spelling, Spraakleer en Slijl. Bewerkt voor hef voortgezet ondei-
wijs aan lagere en middelband scholen, 'tik- druk . . . /0.2;i
Kleiniientink en Üe Vuies, Voorlooper van »Mijn Taalboek"
en »Hel Stellen". Eenvoudige taaloefeningen voor het tweede
leerjaai'. Mo, druk............./ 0,20
Kleinbentink en De Viues. Mijn Taalboek. Methodisciie Hand-
leiding voor het zuiver schrijven op de Isgere school. 3 slukjes.
Is!e en 2de slukje 'k/c druk a / 0,20; 3de stukje Sdc druk / 0.23