Boekgegevens
Titel: Oefeningen en opgaven bij Critas' Handleiding voor het metriekstelsel ten dienste der vier hoogste leerjaren der lagere school
Auteur: Hollander, L.A. den; Critas
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 03-107
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205505
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Metriek stelsel, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen en opgaven bij Critas' Handleiding voor het metriekstelsel ten dienste der vier hoogste leerjaren der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij den Uitgever dezes zijn mede verschenen:
a5 Agt, Taaloefeningen, 1. ide druk . . . . / 0,15
a:» Agt, Taaloefeningen, 2. 3de druk . . . . - 0,15
a5 Agt, Taaloefeningen, 3. 3de druk . . . . - 0,15
Agt, Taaloefeningen, N". 4. 5 en 6 è . . . . - 0,15
ax Askcm, Nieuwe Leesstof. Letterkundig Leesboek, voor de
Hoogste klassen der Lagere Scholen en de Scholen voor Voort-
gezet Onderwqs. 3 stukjes. Ie en 2e 30 Cent, '3e .. f 0,40
Vas A:srcm. De Sehoolcourant. Inleiding lot de lectuur van
Dag- en Weekbladen. Een leesbo^^k voor de hoogste klassen der
lagere scholen en herlialings-scholen......../ 0,45
L. TAS A>t;cm, Sclirijfvoorbeelden voor de ho<jgste klassen der
Lagere Scholen, Herhalingsscholen, enz. Een vervolg op den
Schrijfcursus van van 't Hof en anderen. In 4 nummers:
1. Kleine Gedichten. H. Grootere Gedichten. III. Brieven.
IV. Allerlei. -2de druk. Prijs van ieder nummer . . . / 0,2ö
S. P. Bakker en C. L. Bruist, Teekenoefeningen voor de
Lagere School. In 12 >'ummers. 1 Orfe druk, 2 en 3
iOde druk, 4 8s/e druk. 5 7de druk. N^'. 6 Me druk.
7—10 ide druk, II en 12 3de druk. Prijs van ieder
nummer 12',, Cent.
Handleiding bij idem. 3de druk......../0,40
C. N. de Beste, De Landbouw in Nederland. Leesboek voor
plaltelandsscholen. Eerste deeltje........./"O.So
C. de Beste, De Landbouw in Nederland. Tweede deeltje - 0,30
E. .1. Bo.neschanscher en J. va> Calker, Geschiedenis en
Karaktervorming. Een leesboek over voorname personen uit
de Vaderlandsche Geschiedenis voor de iïoogste klasse der Lagere
School. 2 deeltjes. \ e en 2de deeltje %le druk. Elk deeltje f O,'i-O
J. M. H. Bosman, Bood Wit en Blauw, 4. 33ste dr. - 0,20
J. M. H. Bosman, Bood Wit en Blauw, 2. 30sfe dr. - 0.22'
J. M. H. Bosman, Bood Wit en Blauw, 3. 26ste dr. ■ 0.25
.1. M. H. Bosman, Bood Wit en Blauw, N"'. 4. 18f/e dr. - 0.23
J. M. H. Busman, Veelkleurige Bloemen, I. \f)dedr. - 0,23
J. M. H. Bosman, Veelkleurige Bloemen, 2. X'tdedr. - 0.25
J. M. II. Bosman, Veelkleurige Bloemen, 3. iOdedr. - 0,30
J. M. II. Bosman, Veelkleurige Bloemen, 4. 9(/e dr. - 0,30
J. M. H. Bosman, Een Bloemkorfje, 1. -2de dr. . - 0,30
J. M. II. Bosman, Een Bloemkorfje, 2 -2de dr. . - 0,30
J. M. n. Bosman, Een Bloemkorfje, 3 .... -0,30