Boekgegevens
Titel: Opgaven behoorende bij het metriekstelsel
Deel: Eerste stukje
Auteur: Critas
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1901
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1405 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205490
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven behoorende bij het metriekstelsel
Vorige scan Volgende scanScanned page
Voorbericht voor den eersten druk.
In dit en de 2 volgende stukjes vindt men een groot aantal
vraagstukken, die de toepassing bevatten van het geleerde.
Overal, ivaar 't eenigszins mogelijk was, hehhen wij aan-
gegeven, hij ivelk gedeelte der Handleiding de opgaven he-
hooren, terwijl omgekeerd, ten gerieve van den gebruiker,
ook in de Handleiding is aangeduid, welke vraagstukken
telkens als toepassing kunnen dienen.
Voor de manier van behandeling zijn wij zoo vrij te ver-
wijzen naar de bedoelde Handleiding zelve.
H. DOUMA, Amsterdam.
L. A. DEN HOLLANDER, Wageningen.
Yoorbericht voor den tweeden en den derden druk.
Behoudens enkele wijzigingen van ondergeschikt belang,
noodig met het oog op een verandering in de pagineering
van de Handleiding (thans 4e druk), zijn de tweede en de
derde druk van dit stukje geheel gelijk aan den eersten.
Augustus 4896.
Februari 1901.
De Schrijvers.