Boekgegevens
Titel: Opgaven behoorende bij het metriekstelsel
Deel: Eerste stukje
Auteur: Critas
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1901
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1405 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205490
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven behoorende bij het metriekstelsel
Vorige scan Volgende scanScanned page
J. M. H. BOSMAN
Rood Wit en Blauw. Lees-, Schrijf- en Teeken-
oefeningen voor School en Huis. No. 1 ... . 37ste druk f 0,20
Rood Wit en Blauw. No. 2........HSste druk » 0,22»
Rood Wit en Blauw. No. 3........2!>ste druk 0.25
Rood Wit en Blauw. No. 4........20ste druk o 0.25
Veelkleurij^e Bloemen. No. 1. Leesboek voor de
Middelklasse der Lagere School.......18de druk « 0,25
Veelkleurige Bloemen. No. 2.......16de druk » 0,25
Veelkleurige Bloemen. No. 3.......11de druk » 0,30
Veelkleurige Bloemen. No. 4.......10de druk » 0,30
Een Bloemkorfje. Leesboek voor de Middel- en
Hoogere Klassen der Lagere School. No, 1 . . . 2de druk » 0,30
Een Bloemkorfje. No. 2.........2de druk .. 0,30
Een Bloemkorfje. No. 3.........2de druk 0,30
Zoutkorreltjes. Ware en verdichte Verhalen. Een
leesboekje voor de Hoogste Klassen der Volks-
school. No. 1..............20ste druk •> 0,30
Zoutkorreltjes. No. 2......... lode druk •> 0,30
Zoutkorreltjes. No. 3..........Ode druk 0,35
Zoutkorreltjes. No. 4..........5de druk ■■ 0.40
De Dierenvriend. Leesboek voor de Hoogere
Klassen der Lagere School.........ode druk 0,35
Bij de verschijning van „EEN BLOEMKORFJE'^ schreef de heer
M. J. K.(oenen) in »De Schoolwereld":
Wij hebben deze boekjes met aandacht gelezen; nergens verraadt
zich het werk als dat van een 70-jarigen grijsaard; de olie deg gees-
tes was blijkbaar nog niet verteerd. Even frisch als altijd staan de
verschillende beelden en beeldengroepjes daar, tooueelmatig werken
en handelen de kinderen, de volwassenen, de dieren, die voor
ons optreden: er is veerkracht in hun tred, kloekheid in hnu daad.
Alles juist zóó, als wij het van dezen schrijver gewoon zijn, zelfs
uit zijn besten tijd. »De vrucht moet maar niet overal voor het op-
rapen liggen en het plukken niet te gemakkelijk gemaakt worden*' —
ziedaar het richtsnoer des talentvollen schrijvers, tevens een paeda-
gogische les, waarvan wij de toepassing zelf kunnen bespieden in dit
laatste doch niet zijn minste werk. Kennismaking wordt aanbevolen,
waar de leesgrage jeugd naar afwisseling verlangt.
De leesboekjes van Bosman behooren ongetwijfeld tot de beste.
Dank zij den prettigen stijl en den aardigen verhaaltrant, werden al
deze boekjes meermalen, een enkele zelfs reeds 37-maal herdrukt.
Voor H.H. Hoofden zijn present-exemplaren te bekomen.