Boekgegevens
Titel: Opgaven behoorende bij het metriekstelsel
Deel: Eerste stukje
Auteur: Critas
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1901
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1405 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205490
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven behoorende bij het metriekstelsel
Vorige scan Volgende scanScanned page
i-
G
f
I''
Bij den uitgever dezes zijn mede verschenen:
I: D. VAN PELT
De Nieuwe Rekencursus. ie Stukje......Sste druk ƒ 0/20
De Nieuwe Rekencursu^. Ie Stukje B. Aan-
Tulleml Reki^uboekje'..........»0,20
De Nieuwe Rekencursus. '2e Stnkje......lOrte druk » 0,20
De Nieuwe Rekencursus. 2e ^Stukje B. Aan-
^ Tulleiid Rekenboekje...........» 0,20
I De Nieuwe Hekencursus. 3e Stukje......10de druk « 0,25
è De Nieuwe" Rekencursus. 4e Stukie......lOdo druk » 0.25
I De Nieuwe Rekencursus. 5e Stukje......Sste druk » 0,25
I De Nieuwe Rekencursus. 5e Stukje. Supple-
f ment Toor Meisjes.........2de druk o 0,35
f. De Nieuwe Rekencursus. 6e Stukje......7de druk » 0,25
t De Nieuwe Rekencursus. 7e Stukje......6de druk » 0,30
I De Nieuwe Rekencursus. 8e Stukje of De
eerste Verzameling............» 0,30
ii. Antwoorden op het —7e Stukje. 2de druk . per Stukje » 0,12^^
Handleidlag bij De Nieuwe Rekencursus.
Ie Stukje. Bei Eerste Leerjaar........5de druk f 0,60
2e Stukje. Het Tvoeede Leerjaar.....5de druk o 0,80
3e Stukje, liet Derde Leerjaar. . ......4de druk » 0,75
4e Stukje. Het Vierde Leerjaar . . i . . . . 3de druk » 0,75
5e Stukje. Het Vijfde Leerjaar ....... 3de druk 0,75
6e Stukje. Het Zesde Leerjaar........3de druk » 1,—

In het Ver&iag over 1898, uitgebracht door den heer Districts-
schoolopziener in het district Arnhem, opgenomen in het
Provinciaal Verslag van Gelderland, komt het volgende voor:
»Het rekenen, van ouds een geliefd vak. van den Nederlandschen
onderwijzer, wordt met zorg beoefend. Bij het zeer groote school-
verzuim echter bereiken vele leerlingen niet de hoogste klasse,
waardoor zij met de meest gevolgde rekenmethodes van Versluys en
Wisselink niet de noodige kennis en vaardigheid voor het leven op-
deden; in de laatste jaren is, door het gebruik der methodes van
DE BRUIN en vooral van VAN PELT, daarin eene gunstige veran-
dering gekomen. Vooral de laatstgenoemde methode, door onder-
wijzers en leerlingen met genoegen gevolgd, sluit zich geheel aan
de praetijk des levens aan; zoodat leerlingen, die vóór het laatste
leerjaar de school verlaten, toch met eene behoorlijke vaardigheid in
het rekenen het leven intreden."
Voor H.H. Hoofden zijn present-exemplaren te bekomen.