Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(72) TWEEDE fiONDERDTAL.
ontvangen hebben. Blen berekene nu welk gedeelte van
het kapitaal de interest in 7 maanden bedraagt, aldus:
kap. ni. kap. m.
1 X 12 :1 X 7 = :
= tU ï^ap-
Zoo oak in 13 maanden :
kap. m. kap. ra.
A X IB = : ^
f Hij heeft dus in alles ^^ + w + ilU = sW S-"
^ deelte van het bedrag der effecten aan interessen ont-
vangen ; maar deze interessen zijn volgens de opgave
/•I218,75; derhalve
: 1 = 1218,73
ar = /10000, dus 10 stuks.
Vraagstuk XCIX.
A geniet en van de winst. Maar B laat 'jn
geld slechts 9 maanden in den handel ; hij 2ou dus in 12
maanden gewonnen hebben, want 9:12= :
Daar nu hunne inlagen , even lang in den handel zijnde ,
evenredig aan de winsten moeten wezen , zoo heeft men:
-I- : = /•2750 : fmo inl. van A
A + A-: A = /'2750:/1400 » » B
Vraagstuk C.
De interest van /'7200 beloopt aan het einde van
het eerste jaar /"^eO ; doch alzoo er ieder jaar =
f600 kapitaal moet afgelost worden, vermindert de
interest jaarlijks met fW, invoege B het laatste
jaar slechts f^O interest moet betalen. Deze interessen
vormen dus eene rekenkundige reeks van 12 termen,
waarvan de eerste term 360, de laatste 30 en dus
de som is (360 H- 30) X 6 = f^UO interessen ; hierbij het
kapitaal, geeft 2340 -h 7200 = fdUO, waarvan het
twaalfde gedeelte i®^« = ƒ793 is.
- ■ ^^gqsgai--