Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(62) TWEEDE fiONDERDTAL.
Vraagstuk LXIII.
Het is duideHjk, dat, wanneer de som van twee
getallen, welke, elk in het bijzonder, moeten afge-
trokken worden van een zelfde getal (-12) , van het
dubbel dezes getals genomen wordt, de rest de som der
verschillen zal zijn. 84 — 78 = 6 is dus de som der
resten , 6 X 6» = 38 het kleinste en 78 — 88 = 40
het grootste getal.
Vraagstuk LXIV.
De gemiddelde wijdte der gracht is =:r 7,53
el, en de inhoud 1330 X 7,35 x 4,2 = 49130,3 kub.
el, welke uitgegraven moet worden , waarvoor men
49130,3 X /'0,43 = /■22117,723 betalen moet.
Vraagstuk LXV.
Een halve gouden rijder is = gouden penning ;
dus betaalt hij eerst y'^ deel en blijft deel nog schul-
dig. Ten tweedenmale betaalt hij y'^ x y^ = y^V deel
en blijft y^^ — = y^^ deel schuldig. Ten derdenmale
betaalt hij j-^ X y^^ = jUn f^eel en blijft y^^ — y =
Ah «^eel schuldig. Eindelijk betaalt hij yV X ioU =
deel en blijft - = y^Virir deel schul-
dig, hetwelk gelijk staat met /'S6,43. Dc geheele schuld
is dus geweest 436 gouden penningen, want y/^V^ • ^ =
/36,4S ; fmO.
Vraagstuk LXVI.
Het verschil der verkleinde reden is 4 — 1=3,
(lus 200 maal zoo groot als het verschil der af te trekken
getallen = 62S — 2o = 600. Vermenigvuldigt men deze
verkleinde reden met. 200, dan zijn de daardoor ko-
mende termen, 200 en 800, de beide resten, welke
door vermindering van het gevraagde getal met 625
en 25, ieder in het bijzonder, ontstaan zijn. Wij heb-
ben nu bekend: het gevraagde getal min 625 = 200 en
het gevraagde getal min 25 = 800 ; derhalve is het getal
625 + 200 = 800 -4- 25 = 825.