Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(S2) TWEEDE UOWDERDTAL.
S gl. interest geven, hetwelk dan geen 8 ten honderd ,
maar 8 van de 93 wezen zoude. — Hieruit volgt nu
gereedelijk, dat ook het rabat boven het honderd
gerekend moet worden ; want daar het rabat eene
vergoeding is van den interest, welken men in dien
tijd van zijn geld zoude kunnen trekken, zoo is 103
gl. over één jaar te betalen. mede tegen 3p°' gerekend ,
gelijk aan 100 gl. contant, omdat men met die 100 gl.
in dit jaar 3 gl. aan interest zoude kunnen winnen.
Indièn ook hier, tegen Bp"', 100 gl. over een jaar
gelijk was aan 93 contant, dan zoude men, als boven ,
eenen interest van 3 op de 93 gl. genieten.
Vraagstuk XLIII. (Ocrrfe Druk).
fWi verk. : /'UOverk. = /"lOO ; x
X — inkoop.
/■lOO inkoop : fn^ ink. = fA verlies : x
X = 'f6 verlies.
Hij heeft ('us eerst f\6 gewonnen ; doch zou volgens
de onderstelling /■3 verloren hebben, hetwelk dus een
verschil maakt van /"20, Het stuk was dus lang =
30 ellen lang, en de el is ingekocht voor = /"2,S0.
Vraagstuk XLIV.
Noemen wij de personen A, B en C, dan hebben wij
a + b + c= /-leooo
B + C —A of—A + B + C=: . 4000
Aa^/l^OOO, dat
wil zeggen, als men van de som van drie getallen
aftrekt het verschil tusschen de som van twee derzelve
en het derde, verkrijgt men tweemaal dat derde. A
heeft dus iJüULOplooo /-eooo , C /-eOOO — 1300 = /■ 4 300
en B de rest, zijnde/3800.