Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(48) TWEEDE fiONDERDTAL.
Vraagstuk XXXI. {Derde Druk.)
A verrigt in 1 dag^^^, B ^^^ en C des werks;
derhalve verrigten zij te zamen in éénen dag
Wij hebben nu :
rivff werk : 1 werk = 1 dag : x
X = 163/j- dag.
Vraagstuk XXXII.
33,333 = Vermenigvuldigt men omgekeerd den
jaarlijkschen interest met het getal 33|, dan verkrijgt
men 6 X 331 = /^OO voor den interest, die het ka-
pitaal in den gevraagden tijd heeft opgebragt. SÓOO
brengt in één jaar 30 X 6 = /"SOO interest op ; der-
halve heeft het kapitaal 8 maanden uitgestaan, want
300 : 200 = 12 : 8.
Vraagstuk XXXIII.
. De geheele schuld is 1168 guld. 6 stuiv. = 23366 of
363 dukatons, 6 stuiv ; zoodat 863 dukatons gelijk zijn
28360 stuivers en 1 dukaton = = 64 stuivers.
Vraagstuk XXXIV.
De oudste zoon geniet -ieder jaar aan interest van
/86000 a 3p'=' /• 1080 ; hieraf f -480 voor zijne opvoeding,
blijft de jaarlijksche vermeerdering van zijn kapitaal
/■1080 — /■480 = 600. Zijn kapitaal verschilt met dat
van zijne moeder -41400—36000 = /•3400. Ka-VA- =
9 jaren is dus zijn kapitaal aan dat van zijne moeder
gelijk , en zijn ouderdom was bij des vaders overlijden
23 —9 = 16 jaar.
Eveneens vindt men den ouderdom der anderen:
<:i3000 a 8p=' = /•1030 ; dus 1030 — 430 = /"eOO ver-
K t^erdering. Na = 10| jaar is zijn kapi-
taa' gelijk aan dat zijner moeder; de tweede zoon was