Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(64) TWEEDE fiONDERDTAL.
Op de 10 1ï S stuiv. afgedongen of per pond |stuiv.;
dus 1 ffi -f- ^ = 8 stuiv. ink. of 6 ffi =: 48 stuiv.
Vraagstuk XXIV. {Eerste Druk.)
De negenproef is eene bewerking, waarvan men in
de cijferkunst gebruik maakt, om na te gaan, of men
fouten begaan heeft. Wordt eenig getal door 9 ge-
deeld en blijft er eene rest over, dan noemt men deze
rest h§t proefgetal ten aanzien van het getal 9.
Bij de zamentelling' maakt men van de negenproef
het volgende gebruik:
Men telle de cijfers van ieder vergaargetal bijeen,
deele de som door 9 en plaatse de rest, het proefge-
tal , ter regterhand ; daarna deele men ook de som der
vergaargetallen en de som van derzelver proefgetallen
door negen ; indien dan do resten of proefgetallen
gelijk zijn, zoo is de bewerking zonder fout verrigt.
B.v. Van 897 is het proefgetal 6
. 434 . . . 2
» 68S > > > 1
van 2016 is het proefg. Oen van9 mede O,
dus is de optelling zonder fout verrigt.
De toepassing der negenproef bij de aftrekking is :
men vermindere het proefgetal van het grootste der
gegevene getal met dat van het kleinste, met dien
verstande, dat men het proefgetal van het grootste
getal met 9 vermeerdert, indien dat van het kleinste
grooter mogt zijn ; komt dan dit verschil niet het
proefgetal van het verschil der gegevene getallen «ver-
een , dan is de bewerking naar behooren geschied.
B.v. Van 76123 is het proefgetal 1
» 13398 . . »8
62323 2
Het proefgetal van 62323 is 2 en komt dus overeen
met het verschil der proefgetallen.