Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE HOIVDERDTAL. (41)
het getal 9 die éigenschnp heeft, dat bij elk tien-,
honderd-, duizendtal enz. ten opzigte der deelbaarheid
één overschiet. Vandaar dan , dat van het getal 700,000
zeven moet worden afgenomen , wanneer het overblij'^
vende getal 6999993 door 9 deelbaar moet zijn. Neemt
men van het getal 900000 negen, dan moet de rest na-
tuurlijk door 9 deelbaar zijn. In het kort, bij elk cijfer,
gevolgd van eenige nullen, schiet er juist dat cijfer
over, waardoor men dan deze verdeeling verkrijgt:
7000000 6999993 -f- 7
900000 = 899991 -+- 9
6000 = 5994 + 6
70 63-1-7
O = O -f- 7
De getallen in de tweede kolom zijn elk in het bij-
zonder deelbaar door 9; gevolgelijk ook hunne som.
Die in de derde kolom zijn , te zamen genomen door
9 deelbaar, volgens de onderstelling, omdat ze de-
zelfde zijn als die, welke in het voorgestelde getal
7906077 voorkomen ; weshalve dan de som der getal-
len in de tweede en derde kolom, juist het getal
7906977 uitmakende, door 9 deelbaar zijn.
%
Vraaystuk XIV. {Derda üruU).
■VVanneer de lakenkooper van o ellen geene beta-
ling krijgt, ontvangt hij /'8Jx5= flt\\ minder en
zijne winst is dus slechts/'80{ — Wij
hebben nu : _ .
w. : 394 w. — /-lOO ink. : .r
x — ftm ink.
» 80 winst
/•S; verk. : 379^ verk. = 1 el : ar
X ni 46 ellen ; de el is dus inge-
kocht voor 299 : 46 fQ\ en er zou /-e^rr/In-
gewonnen vvezèn , indien alles ware betaald geworden.