Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE HO]\DERDTAL. (33)
Vraagstuk XCIII.
-hilX-^i^) — yerlies op ééne mud. Wanneer
men dus ééne mud brengt, houdt men gedeehe
over ; hoe veel moet men brengen , om een geheel mud
of Jg over te houden? Men vindt mud, want
• 1 — 1 • 1 '
.1 — 1 . ijj.
Vraagstuk XCIV.
De verkoop bedraagt /■l,2ox600 =/750, welke
volgens het vraagstuk overeenkomt met den inkoop
van 600 -f- 150 = 7S0 ® ; zoodat het pond gekost heeft
■lll = l gulden.
Vraagstuk XCV,
Zij ontvangen te zamen /'5000x4 =/SOOOO; de
geheele interest beloopt derhalve flimH.^O — /'20000
= /1402,50. A moet in één jaar 50x6= /'^OO inte-
rest betalen, B 60x5= fVóO^ C 50x4, 5 = /SSS
en D 50x4= /^OO, dus te zamen in één jaar 300
H- 250 -4- 225 + 200 = /975. Om nu /■1462,50 interest
te hebben, zullen de sommen 18 maanden hebben
uitgestaan , want / 975 : /■1462,6Ü= 12 : 18.
Vraagstuk XCVI.
Halve vierkante roeden zijn tweemaal zoo groot als
vierkante halve roeden :
Q halve rocdeu. halve Q roeden.
56 : 2x72 = /lOO : T
X = /'257,14 ruim.
Vraagstuk XCVII.
/■3OOO, tegen öjp*^' uitslaande, geeft in 12 maanden
165 interest ; 165 -f- 12 = 177 is dus de som van den
interest en het aantal maanden der uitzetting, waa-