Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(26) EERSTE HOIVDERDTAL.
.30000 = 29997 + 3
4000 = 8996 + 4
ÖOO 1= 493 + 5
80 = 72 + 8
1 = 0 + 1.
De getallen in de tweede kolom zijn elk in het bij-
zonder deelbaar door 3: gevolgelijk ook hunne som.
Die in de derde kolom te zamen genomen zijn door 3
deelbaar, volgens de onderstelling, omdat zij dezelfde
zijn als die, welke in het voorgestelde getal 34381 voor- .
komen; weshalve dan de som der getallen in de tweede
en derde kolom, juist het getal 34381 uitmakende, donr
3 deelbaar zijn.
Vraagsluk LXVIil. {Verde Druk).
Daar de boer voor 100 pond ƒ 12,30 ontving, zal hij zoo
menigmaal 100 pond verkocht en zoo menigmaal /'12,30
ontvangen hebben als 100+ 12,3zr: 112,3 op 1406,23 be-
grepen is. Hij heeft gevolgelijk i^li^s^ X 100 =: 1230 ffi
verkocht en daarvoor Ui J J'ï^'-ï.jio — ƒ 130,23ontvangen.
Vraagstuk LXIX.
Men merke op , dat de tijd van het eerste kapitaal
10 — 9 = 1 maand is verlengd geworden, en die van
het tweede 12 — 10 = 2 maanden is vervroegd.
Hieruit blijkt, dat het eerste a 2lp"' in denzelfden
tijd tweemaal zoo veel interest moet opbrengen als het
tweede a 4p'". En daar het eerste jaarlijks 20x2y =
ƒ30 opbrengt, zoo moet de interest van het tweede
flo in het jaar zijn. Men heeft nu
fA : /■23 = /'lOO : X
X = ƒ623, de tweede som.
Vraagstuk luW.
323 —■ 30 = 293 ellen kosten /■ 139,43 , dus 1 el 31
centen, en de inkoop van 823 ellen = 823X 0,31
— f\m,'iï,. Hij wint 19,3 el, want 100 : 323 = 9 :
19,3, dat is in geld 19,3 X /0,31 = ^9,943.