Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE HONDERDTAL. ('2o)
Om te vinden tegen hoe veel het kapitaal op rente
gestaan heeft, heeft men:
md. md. interest.
Q : u = fnoo : fioo
9 : i2=:.iso : .200
10 : I2 = .o00 : . 600
/•24000 kap. : /"lOO kap. = flWO int. :
X = 5p"='.
Vraagstuk LXVII.
De eerste bode heeft (6 + S)x6 = 66 uren afgelegd,
wanneer hij door den tweeden wordt ingehaald ; deze
heeft dien afstand afgelegd in 6 dagen, dus-j-^: 11
nren in één' dag.
Vraagstuk LXVIII. (Eerste Druk).
Wanneer de som der getallen door 3 deelbaar is,
is ook het geheele getal door 8 deelbaar.
Nemen wij om dit te bewijzen het getal 3-4581, waar-
van de som der cijfers S-}-4 + 5 + 8-(-l=21 door
3 deelbaar is. Men kan hetzelve ontbinden in 30000
+ 4000 + 500 + 80 + 1 = 34381, en nu is het bekend
dat het getal 3 die eigenschap heeft, dat bij elk tien-,
honderd-, duizendtal enz., ten opzigte der deelbaarheid
één overschiet. Van daar dan , dat van het getal 30000
drie moet afgenomen worden, wanneer het overbhjvejide
getal 29967 natuurlijk door 3 deelbaar zal zijn. Even
zoo is het ook met het getal 4000, alwaar 4 overschiet,
wanneer de rest 3996 door 3 kan gedeeld worden. Tn
één woord, bij elk cijfer, gevolgd van eenige nullen,
schiet er juist dat cijfer over, waardoor men dan dezo
verdeeling verkrijgt :
3,