Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(24) EERSTE HOIVDERDTAL.
wanneer men door 25 moet deelen, 125 met 8, 3225
met 32, 15623 en 78125 met 64, altyd wel onder
het oog houdende, dat er zoo veel cijfers van het nieuwe
deeltal moeten afgesneden worden als er in den nieuwen
deeler nullen achter het cijfer 1 staan , en dat deze
afgeschrapte rest door hetzelfde getal moet gedeeld
worden, als waarmede men het deeltal vermenigvul-
digd heeft.
Vraagstuk LXIV.
{Derde Druk)
Het kapitaal brengt in twee maanden /166| —/'123
= /'41| interest op, dat is in 12 maanden /"230, want
2 : 12 = /■41| : pSO. Om nu den interest ten honderd
te vinden, heeft men de evenredigheid ƒ3000 : /'lOO
= /■250 : X, waaruit x = 3p'"'
Vrcmgstuk LXV.
Omdat het vijfde gedeelte van het laken =z fUO
kost, moet /"UO —/80 =/"OO de prijs van 10 ellen
wezen ; dus kost de el f= fQ. liet stuk was alzoo
=66|ellang, waarvan hij (66|.x4)-1-10 =r 23^
el verkocht hebbende , nog 66| — 234 = 431 el over
heeft.
Vraagstuk LXVI.
A heeft ingelegd =/'8000, B liiM-Mol
/■4000 en /■24000 — (8000 + /■4000).= /" 12000.
A 8Ö0Ö X 6 = 48
B 40Ö0 X 9 = 36
C 12000x10=120 ^ ps.-pOOA.
204 : f^W =1 36 : . 150 B.
( 120 : . 300 c.