Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(330) ZEVEINLE HOINDERDTAL.
dus zoude L — /'4ï9,90 =/"OjlO voordeel mei
zijne keuze doen; doch de meerdere onkostej),
brengen dit voordeel lot f
Vraagstuk LXXXV.
S437 el ingekocht voor..........ƒ2500 —
1287 el slechtere soort u IGstuv.. ƒ1029 — 12 sluiv.
1123 i betere soort a 18 stuiv. deel dIOIO — 14 »
2410 el som der twee eerste soorten
1047 el beste soort a 19J-stuiv; deel ƒl0B3 — 18 —4p'
geheele verkoop /3074 — 4 — -4
De geheele winst is dus ƒ3074 — 4 — 4, vermin-
derd met ƒ2500 inkoop = 574 gl. 4 stuiv. 4 pen.
De inkoop is geschied in de onderstelling, dat de
geheele partij van gelijke soort ware. Men heeft dus om
den inkoop van de beste soort te vinden 3456 el :
1047 el = ƒ2500 : x = 757 gK 3 stuiv. 3 penn,
nagenoeg; trekt men dezen inkoop van den geheelen
inkoop af, zoo vindt men voor de twee andere soorten
1742 gl. 16 stuiv, 13 penningen. Hij wint dus op de
beste soort 276 gl. 15 stuiv. 1 penn. eu op de twee
andere soorten, die hij te gelijk verkoopt, 297 gl.
9 stuiv. 3 penn. Hen heeft nu, voor het gemak de
naaste geheele getallen van guldens nemende,
757 kap. : 100 kap. = 276| winst : x,
1743 . : 100 . = 297^ . : .r,
In de eerste evenredigheid vindt men ar = 36 gl.
11 stuiv. 3 penn. nagenoeg, welke sora hij in ééne
maand met ƒ757 kap. gewonnen heeft; in de tweede
evenredigheid is 17 gl. 1 st. 6 penningen nag.,
•welke som hij met 1743 gl, kap. in 2 maanden heeft
gewonnen. In één jaar heeft hij dus met 757 gl. gewon-