Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(S28) ACHTSTE HONDERDTAL.
Vraaystuk LXXIX.
De eerste <nfdeeiing alleen zou het werk kunnen
afmaken in 45 X 10 450 uren, dus de helft van
die afdeeling in 900 uren, waïit 1 ; omgek. =
450 : 900. De tweede afdeeling zoude daartoe noo-
dig hebben X 11 =: 462 uren, dus | van dezelve
69B uren ; want 1 : | omg. i=r 462 : 693 ; terwijl de
derde afdeeling hetzelve zoude kunnen volbrengen in
40 X 12 = 480 uren of ^ derzelve in 640 uren , onjdat
men heeft 1 : = 480 : 640. Voorts heeft men
Tïïir + sl-x + ö^TT = jitUiy gedeelte van het werk ,
dat zij gezamenlijk in een uur afmaken, dns het ge-
heele werk uren = 133200 . 14 7.1 or9
Vraagstuk LXXX.
Een ka])itaal van fllOO, tegen 'sjaars uitstaan-
dc, geeft in eene maand 5 gulden interest ; dus sfaan
de maanden tot den interest als 1 : 5. Was nu het
aantal maanden vijfmaal zoo groot, dan zoude hetzelve
gelijk wezen aan den interest; maar in dat goal zoude
het product 1280 X 5 = 6400 bedragen ; de interest
is dus 1/6400 = fQQ en hel getal maanden = 16.
Vraagstuk LXXX[.
In één jaar bedraagt de interest meer dan
/^eSO en minder dan C-jp^ — /'OVS. Daar nu □ een
cijfer en dus een geheel getal moet zijn , ziet men al
dadelijk, dat men, 7 daarvoor stellende, tc weinig cn
9 er voor nemende te veel interest zoude bekomen ;
want □ = 7 nemende, zoude het kapitaal tocii bene-
den de /"SOOO zijn, en 7p'" daarvan, zoude slechts
/'560 , dus minder dan /"öoO bedragen ; en □ = 9
stellende, zoude bet kaj)itaal nog meer dan /'9000
en de inlerest /"SOO en dus meer dan /'675 bedragen.
Daar nu 7 tc weinig en 9 tc veel is, zoo moet het
overdekte cijfer 8 zijn.