Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(314)
ACHTSTE HOINDERDTAL.
Vraagstuk LV.
Indien geen van beiden een gedeelte in geld ont-
vangen had, zoude A 30 en B 66 p"' gewonnen heb-
ben, want /"IS X 8 : f ÏQO X 12 =/'3 : 30 en 42 st.
X 6 : 100 X 12 = 14 : 66|, hetwelk een verschil zou
opleveren van 36| p"', welke B meer wint. Dit verschil
moet echter, volgens het vraagstuk , slechts 16J p°' be-
dragen, en wij kunnen ons bijgevolg overtuigd hou-
den, dat de meerdere 20 p"' veroorzaakt wordt, door-
dien B geld aan A in betaling heeft gegeven ; immers
kan B het geld niet verhoogen , en moet daarom op
het deel van zijn goed slechts 16| [)"' meer vvin^ien
dan A op al zijn goed, zal de mangeling 16| p°' ver-
schillen. A wint dus werkelijk 66| — 16| = 50 p''
'sjaars of in 8 maanden 33y p°'.
Daar nu, wanneer het in geld begeerd wordende ge-
deelte van den in- en verkoopprijs wordt afgetrokken,
het verschil der resten gelijk blijft aan het verschil
tusschen den in- en verkoopprijs, dat is / 18 ——
/"3, zoo hebben wij 33^ : fi r=: 100 : welke A
naar waarde met waren ontvangt. Er is dus / IS —
f9=:f<}, dat is — | afgetrokken.
Vraagstuk LVI.
Als uit een vat wijn eenige kannen worden afgetapt,
dan verliest het vat een zeker gedeelte , dat wij noe-
men. Dit gedeelte wordt weder met water aangevuld,
uit welke menging eene gelijke hoeveelheid kannen,
dat is dus weder het-^gedeelte wordt getapt; en daar
water en wijn zich volkomen laten mengen, zal het
verlies van het water en het verlies van wijn even-
redig zijn met het water en den wijn, die vóór de
tweede aftapping in het vat was, en bijgevolg ook
evenredig met hel water en dch wijn (te zamen) van
de tweede ai'tapping en het water en den wijn (te za -