Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(SlO) ACUTSÏE ÏÏOiAÖERDTAL.
+ 1 iii de som der getallen te deelen ; het kleinste getal
of de inkoop der thee is dus 9536 : (G»® J -f- 1) = 1276,
dus de inkoop der suiker / 9536 — 1276 8260.
De koopman betaalt aan suiker moer dan aan thee
^8260 — /'1276 = 6934 , waarop hij 1245 X —
/'43,65 wint; op de suiker is dus zijne winst/"51,625^
want / 6934 :/■ 8260 = /* 43,65 :/'51,625, en op de
thee/'51,ö25 —/'43,65:=/'7,975. liet ® thee kost dus
1 2 7 - fh
"5 1 s,- — I
Vraagstuk XLV III.
15 kau z'jn linnen door elkander, contant stellen op
(J- X 15) 4- {\ X 17) -H (I- X 18) 14^ stuivers, ea
door elkander in ruiling Qp (}■ X 18) -f X 20)-f-
(j X 10)= I7il stuiv. de el. Men heeft dus UJ- : 17^
= /' 7 - 10 stuiv. ; /* 8 - 19'/17 stuiv., waarop A het paar
zijden kousen in ruiling kau stellea, wanneer hij niets
wilde verliezen. Daar hij echter 10 p"' wil verliezen,
zoo heeft men / IOO : / 8-19Vj7 stuiv. :=/"90 : / 8- ls/„
stuiv., waarop alsdan het paar kousen in ruiling luoet
siellen.
Vraagstuk XLIX.
A stort dadelijk Vti van zynen inleg, waarvan hij
elke maand 5 p*^^ interest trekt, dus in 12 maanden
60 p*"' ; het overige heeft hij na ^ -{- 2 -j- 3 = 8 maan-
den ingebragt, eu ontvangt dus hiervan 4 X 5 = 20
p'"*; wij hebben nu :
X /'160 ï^ap- en winst
X /'120 = - 87V„ .
te zamen / 130|^ kap. en winst.
/'ISOl-^ kap. en w. : /•7200 kap. eu v/. /"IOO kap. : x
.r =/'5a00 kaj>itaal van A, dus zijn»
winst f 7200 — f^mO = f 1700.