Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE HO]\DERDTAL. (13)
En, om dat van den vierden te vinden :
s : 7 = /-iiooo: a>
waaruit x ■=. f 70Ü0.
De te deelene som is ahoo 3000 + 37B0 + 3000 -f-
7000 =/■ 18730.
Vraagstuk XXXIV.
■480 Deeameters = 4800 ellen worden door den eersten
voetganger in 2 uren = 120 minuten afgelegd, dus in
eene minuut -VYtj- = ellen. De tweede vordert 3600
decimeters = 380 ellen in 8 minuten , dus in ééne mi-
nuut 70 ellen. De tweede haalt dus den eersten
in iedere minuut 70 — 40 = 30 ellen in ; zoodat hij,
oin 12 mijlen en 00 roeden = 12900 ellen in te halen ,
--Vö-- = "^390 minuten = 7 uren en 10 minuten zal
noodig hebben.
Vraagstuk XXXV.
De 24 stuks weidt hij twee maanden, hetwelk over-
eenkomt met 48 schapen in ééne maand ; maar na
dezen tijd worden er 6 terug gehaald, zoodal hij er
de volgende maand slechts 18 te weiden heeft; maar
nu komen er weder 10 bij, die hij met de overige
weder 2 maanden.weidt, hetwelk weder zoo veel is als
56 in ééne maand , want 18-4- 10 = 28 en 28x2 = 36.
Aan het einde' van dezen laatsten tijd, neemt hij er
weder 9 terug, maar brengt er dadelijk 14 in de plaats ,
zoodat er nu (28 — 9) -f- 14 = 33 stuks is, welke hij
nog ééne maand weidt. Hij heeft dus 48-j-18 H-36
-1-83 = 133 in ééne maand geweid, en moet daar-
voor ontvangen 153 X / 0,90 = /" 139,30.
Vraagstuk XXXVI.
(Eerste Druk).
Volgens de vijfde grondstelling der vermenigvuldi-
ging, te vinden op bh. 18 van de Allereerste gronden
2.