Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(302) ACHTSTE nORBERDTAL.
Tan A vindt men 3780 — 1980 f 18D0, voor die van
B / 2000,.voor die van C f^SQ , voor die van D /'2400
en voor die van E /"2I00. Deze winsten staan dus in
reden tot elkander als de getallen 36, -50, -48 en
42; de kap, van A, B, C, D, E slaan in reden als 3,
4,5, 6, 7 ; dus moeten de tijden in reden z^n als 12,
10, 9, 8, 6; immers dc winsten staan in de zamen-
gestelde reden van de kapitalen en tijden; dus vindt
men de getallen, welke de onderlinge betrekking der
laatste aanduiden, wanneer 36 door 3, 40 door 4
enz. deelt; en daar nu de som der getallen 12, 10,
9, 8, O juist bedraagt, zoo geven zij niet alleen
de verhouding der tijden , maar ook de tijden zelve
elk afzonderlijk te kennen. Eindelijk heeft men :
/•23,625 : /'3780 = 1 x 16 : X 13=}
ar = 192 mark zilver.
Vraagstuk XXXV.
I min 4 — ^^ r=r ^^, gelijk het verschil
tusschen de bedekte breuk omgekeerd en dezelve wel
geschreven. Maarmin -g- — —AD — 12.
IVu hebben wij, daar A cn □ geheele getallen moeten
zijn, het getal 12 slechts in deszclfs factoren te ont-
binden , en te onderzoeken welke daarvan aan de
genoemde vergelijking voldoen, waardoor wij vinden
lullen, dat geene andere waarden voor A cn □ kunnen
genomen worden dan 3 en 4. Dus is —
Vi^aagstuk XXXVI.
Het verschil van den 1*"" en 4''" term = 400
af . ■ » » » . 4'=" « — 175
du» . > » » P" . 3'='' . = 225.
Het verschil van den T" . 4'*° term — 400
af . . » . . 2" . — 100
dus . • » • 2^" » 4*=" » = SOO.
Dn» is de gemeene reden JJJ =