Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ACHTSTE IIOINDERÜTAL. (201)
eene en 24 stukken van de andere soort zouden kos-
ten; wij vinden (36 X /"SB^J)-h (24 X /'SI 1978|;
en het is duidelijk, dat zoo menigmaal dit bedrag
het gevondene bedrag der ellen Z'47overtreft, ook
zoo menige el op ieder stuk gaat, daarom ^ ^ ^^ J
42 el op ieder stuk.
Vraagstuk XXXIII.
De vierde evenredige term tot de getallen 2, S en
8 is 7J en de verkleinde erfportiën zijn dus 4, 9,
25 en 5öJ. Trek nu van het kapitaal / 75 af voor den
tweeden, voeg er ƒ by voor den vierden term,
en verdeel de rest, zijnde /"IHBIJ in deelen, die
tot elkander de bovenvermelde betrekking hebben,
aldus :
4 -f 9 + 25 4- 56J : 12781{- =
Hen vindt dus voor het aandeel van A /"SOO, voor
dat van B 1125 +/■75 = /• 1200 , voor dat van C
/ S125 en voor dat van D 7031 /"ai| 7000.
Vraagstuk XXXIV.
Al» men voor het zilver kortheidshalve de letter Z
neemt, dan is
de winst van A 1980 gl.
. B = Z — 1780 .
. C= Z— 1530 -
» D = Z — 1380 .
. E = Z — 1680 -
de geheele winst = 5Z — 8350 gl. = Z -f- 6770 gl.
4Z= 15120
Z = 3780 gl. de waarde van het
ailver, en do geheele winst 10550 gl. j voor de wiosl
26.
ü