Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(12) EERSTE HOIVDERDTAL.
Het doorschrappen geschiedt, om aan te duiden, dat
deze cijfers niet meer in aanmerking komen.
Men kan dit vraagstuk ook op de volgende wijze
beantwoorden :
Men schrijft de som der millioenen op
8379683 de gewone wijs ter neder, telt vervolgens
9875430 de honderdduizendtallen op, en plaatst
2568971 de eenheden der som onder de opgetelde
4203283 kolom en de tienen, ingeval er die in
1678323 begrepen zijn, onder de millioenen van
5781012 de som der voorgaande kolom. Op deze
2036337 wijze handelt men insgelijks met de
8912157 andere kolommen. Aldus de zamentel-
6092898 op?!egevene getallen volbragt
3434232 hebbende, telt men de verkregene getal-
len op dezelfde wijze te zamen ; de dan
qnooijio „j, -----...j—----------, »—
öuaa4iio liomende insgelijks, enz., lot dat de som
^ ^ der onderscheidene kolommen door eene
40435218 rij cijfers wordt uitgedrukt.
Vraagstuk XXXII.
Dewijl de grootte der som in den tijd geene veran-
dering maakt, kan men eene som naar welgevallen
nemen. Neem dezelve = /'200, dan is ^oo — ^^g de
winst in 1 jaar; en omdat /" 200 a 4 p'='in 1 jaar/'8
opleveren, zoo is bet verschil in 1 jaar ƒ 25 — ƒ 8 =
ƒ17. Wij hebben dus /■ 17 : /200 = 1 jaar : najaar.
Vraagst^ik XXXIII.
Omdat het deel van den eersten in reden staat tot
dat des tweeden als 4:3, heeft men, om het deel
van den tweeden te vinden ,
4: 5 = /■ 3000: X
waaruit a; =/3750.
Om het deel van den derden te vinden heeft men :
3:4 = /'3730 :a;
waaruit x—f 5000.