Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZEVENDE HOiNDERDTAL.
(297)
eijeren kunnen dan legen zulk eenen prijs verkocht
worden, dat zy , die by den eersteti verkoop minder
ontving, juist zoo veel meer xal ontvangen en omge-
keerd ; b.v. men verkoopt eerst de 4 eijeren legen %
stuivers en daarna het stuk 9 stuivers, dan ontvangen
zij ieder SB stuivers.
Vraaystuk XXV1.
Eeiï getal van 5 e ij Fers kan 1x2x^x4x0 = 120
maal omgezet worden, terwijl elk cijfer 24 maal in
denzelfden rang kan voorkomen. Men neme dus de
som vau iS omzettingen, in vvelke elk cijfer al de
vijf rangen bekleedt, en vermenigvuldige de som
mul 24, aldus:
56789
67695
78936
89567
95678
388885 X ^4 = 9333250.
Vraagstuk XXV IL
Hij neemt, wat de beide laatste partijen betreft,
van den reeds ingeteerden wijn , om bij de eerste te
voegen ; nu zijn twee kannen van de tweede partij
eigenlijk het overblijfsel van 2 X = kan,
kostende dus bij inkoop niet 2 X 36,75, maar X
86,75 75 centen. Op golijke wijze zijn 3 kannen
ingeteerden wijn van de derde partij het overblijfsel
van X 3 r= kan, kostende hem dus bij inkoop
X 48,5 cent= 150 centen. Voorts geven 2 kannen
ä 75 centen en 3 kannen van 150 eenlen te zanïen 5
kannen van 225 centen , dat i.s, door eikatider gere-
kend , de kan tegen 45 centen.
12 : 6 = sop«^» : = I5p«'.
/"lloverk. : 59,11 = /"IOO : .r 59,4 cent ink.j
de hoogste prijs per kan is dus 55 centen, de niid