Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(296) ZEVEINLE HOINDERDTAL.
100 X 0,6060 enz. = 60,6060 enr.
I X 0,6060 enz. = 0,6060 enz.
77 X 0,6060 enz. = 60
0,6060 enz = welke breuk ut
het achttallige stelsel is uitgedrukt, en in het tien-
tallige overgebragt gelijk is aan ^^ = Voorla
itaat ;; : : IJ- z= umo : 43659 : 42240.
Anders.
0,808080 enz. is =+ + en». =
;; ; de tweede breuk rij is I +
4- enz. = = en de derde « x XxWv
__« PHT — « X n — ^ 8 _ 1«
8 X 8 X S ^ • - r^X - --Tl'
Voorts staat «J : : J-J = 44800 : 43659 : 42240.
Vraagstuk XXIV.
torn «Ier Toorg. termen. Som der volg. Versch. der Toorg. Vera. der Tolg.
5 : 10 1 : 2
Nu is de som plus het verschil gelijk het dubbel
van den grootsten, en de som min het verschil geljk
tweemaal den kleinsten, zoo wel der voorgaande aU
der volgende termen. De voorgaande zijn dus =
3 en 2 en de volgende q en ^^
— 4. De eerste evenredigheid is dus 3 : 6 =z= 2 : 4 of
2 : 4 = 3 : 6. De tweede evenredigheid is derhalve :
9 : 36 = 4 : J6 4 : 16 9 : 38
~r ir ot -p -j- -9-»
( e SS S 6 it if
dat is 11J : 45:^:35 : 145 of 5 : 20 zr 8 : 33.
Vraagstuk XXV.
Er zijn verschillende wijzen, waarop zulks mogelijk
is; in allen gevalle moeten zij hare eijeren eerst bij
zeker lal te gelijk, niet per stuk verkoopen, en wel
zoodanig, dat er bij haar, die de minste eijeren
h«eft,-de me?ste overschieten. Deze overschietende