Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZEVENDE HOiNDERDTAL. (283)
Vraagstuk II.
Indien hetzelfde aantal werklieden , hetwelk aan den
kleinen muur werkt, den grootsten in evenveel dagen
als deze moeten voltooijen, zouden zij 27 uren per dag
moeten arbeiden: zij doen dit werkelijk slechts 3 uren;
cn hel werk, dat zij in 24 uren zouden kunnen doen,
moet door andere werklieden worden verrigt, die
het in 12 uren doen, en dus 2 maal zoo sterk
in aantal moeten zijn. Men zal de werklieden dus
moeten verdeelen in reden ais 1:2.
1 + 2 : 21 =
^ 7 wcrkl. aan den kl. muur,
' ^14 » » "gr. »
Vraagstuk III.
In de eerste 26 weken betaalt de kooper | j =
van de geheele koopsom , en blijft dus nog schul-
dig ; hierop* in de tweede 26 weken weder j I betaald
hebbende, blijft hij nog schuldig, waarop hij in
de derde 20 weken weder betaalt en gevolgelijk
schuldig blijft. Dit Ijetaalt hij bij den zeven
en twintigsten termijn met 8 daalders ; dus is de ge-
heele koopsom AULpj 3375 daalders.
Vraagstuk IV.
De inhoud van den balk is 1 x | X ^ = 4 van
eenen kubiek = 91,123 kub. palmen ; derhalve zou de
geheele kubiek 91,123 x 8 = 729 kubieke palmen
zijn. Bus is de lengte van den balk jK729 = 9 pal-
men , de breedte | = 4,3 en de dikte \ = 2,23 palm.
Vraagstuk V.
23| gulden Embder geld is /'28,73 dus is het
pond gekocht voor 9J- ggl., want 10/j ß : /28,7S =