Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZEVENDE HOiNDERDTAL. (279)
Yraagstuk XCVI.
/"lOO kapitaal geeft over 1 jaar /"lOS, en over 2
jaren /"IIOJ ; zoodat /lOO (interest van interest) in 2
jaren rente geeft. De geheele interest is /"807,ö0:
men heeft dus lOJ- : 307J- 100 : x, en a; /SOOO,
de geheele geleende som.
Van A is geleend IJ kapitaal van B ,
> li > .1 > . B,
. C. » lï • » B min /■200.
A kapitalen van B — f200 = 3000
4 . . B = ^3200,
B = /■ 800 1
A = IJ. B = . 1200 (ontvangen.
C = I J- B — /•200 = . 1000 )
Verder/-lOO :/'1200 = /"l 10,25 :/•1323 A )
.100;. 800 110,23 : . 882 B >
' (Mgeven.
. 100 : .1000 = . 110,23 : .ii02jc )
Vraagstuk XCVII.
De prijien der koeijen maken eene rekenkundige
reeks uit, van welke de eerste term, de gemeene
reden en de som der reeks bekend is. Wanneer wij den
eersten term a, den tweeden r en den laatsten s noemen
dan wordt, volgens eene eigenschap dier reeksen, bet
aantal termen uitgedrnkt door formule :
+ ——(2a — r)]
2r
En daar a in het voorstel = 1, r ingelijks 1 en « =
7381 is, zoo is het aantal termen = l^uaots-nj-i _
= 121.'Er waren dus i/121 11 personen,
die ieder 11 koeijen gekocht hebben, tegen ^Vrr —
fOl het stuk, zoodat iedere vetweider heeft moeten
betalen 11 X 61 = /671.