Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(274) ZEVEINLE HOINDERDTAL.
/'llo,7623 en een kapitaal van /'200 a /"lOO x
(1,04)3 _ /'224,9728, dus te zamen /'340,7a53 ; men
heeft dus : «
/•340,73S3.V17036:rzSj°° 3000 heeft hij v.
' ' ' jiUU 'JtAAAA _ _ _ geu.
■ (. 10000 ... Bi
de zam. int, van de l°som bedraagt dus
ÖO X (/'11S,76125 —/'100)= /■788,125,
de zam. int. van de 2' som bedraagt dus
50 X (/■224,9728 —/•200) = /■1248,64.
Vraiujstuk LXXXVIII.
Bij den inkoop was de geheele partij koffij van de-
zelfde qualiteit; allhans dit kan men aannemen, daar
hel vraagstuk het tegendeel niet bepaalt. Men bere-
kene nu eerst den inkoopprijs van 3620 "ffi, daarby
levens naar evenredigheid het aandeel in de onkosten
tellende, hetwelk 7 gulden, 8 stuivers en pen-
ning bedraagt. (Men kan den geheelen inkoopprijs met
al de onkosten berekenen , en denzelven naar even-
redigheid van de ponden van elke der twee partijen,
in twee deden verdeelen.) Zoo doende zal men be-
vinden, dat op de 3620 Hf, in 1 maand wordt gewon-
nen 3S4 gulden , 11 stuivers en 8|gy penning. Wan-
neer deze winst in evenredigheid van de lijden zal
toenemen, gelijk men dient te onderstellen, dan zal
dezelve in twee maanden ook tweemaal zoo veel, dat
is 709 gulden , 3 stuivers en penning bedragen.
(?ilen onderstelle namel'jk, dat er in het vraagstuk
door de uitdrukking: doch na verlooj) ran iwee maan-
den, bedcc'd sij twee maanden na den inkoop, niet
na den inkoop van het eerste gedeelte der partij.)
Op het resterende van de geheele partj koffij wordt
wijders verloren ö68 gulden, 13 stuivers en pen-
ning, en wel mede in den lijd van twee maanden.