Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZEVEjNDE H0]\DERDTAL. (273)
tels en 1. IVu is iu het aigeuieen het verschil iler
kwadraten vau de som en liet verschil van twee groot-
heden gelijk aan viermaal het product dier groothe-
heden ; doch het eene getal is de eenheid zelve, dus
is het bedoelde verschil in dit geval viermaal den
wortel uit het getal; en daar het, gelijk wij zagen
aan dit getal zelve gelijk is, zoo kan de wortel niet
anders zijn dan 4 , en dus is 16 het bedoelde getal.
Vraagstuk LXXXV.
Den harmonischen middenevenredigen tusschen twee
getallen \indt men door tweemaal het product der
gelalien door derzelver som te deelen ; dus is
' = ^^ de lengte van het stuk.
. fWO : /•I36,lö = flOÖ : X = ƒ123,80
af 70 X 0,50 4- 74| -x 0,60 rzi . 79,80
voor den inkoopjir. van het 2® stuk f 44,—; dus
heeft hem de el van dat stuk gulden 11 stuivers
of 55 centen gekost.
Vraagstuk LXXXVL
— T'^s^ = 650 de som van de vierkanten dei'deelen ;
en 862 jg g^j^^ vierkanten der deelen plus twee-
maal het jiroduct der deelen; dit afgelrokken ^an 2 X
650, verkrijgt men de tweede magt van het verschil
der doelen = 1300 — 1296 z=: 4. Het verschil der dee-
len zelf is dus = |/4 — 2, en daar nu de som,
36, en het verschil der deelen beide bekcjid ziui , \iridt
O '
men hel grootste deel =:r— 19, en het klein-
te zrz = 17.
Vraagstuk LXXXVIL
Biet den zanicngestehlen interest bedraagt o^ei' 3
jaren een kapitaal \ou /lüO a 100 X (IjOoj- =