Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZEVENDE HOiNDERDTAL. (271)
De tweeJe party, op 6 maanden verkocht, wordt
2 maanden na deu koopdag overgedaan ; de 4 maan-
den , welke hij het geld nog had kunnen gebruiken ,
worden dus door hem verloren, en men kan de /S311
beschouwen als slechts waarde hebbende van /■3222,70|,
want 12 : 4 = 8 : 2? en 100 : /3311 = fQl^ :
/"3222,70^. De twee partijen worden dus gerekend op
den 1« octobcr waard (e lijn 6S87,50 -f- 3222,70» =
/■9810,20J, zoodat de winst bedraagt f\QKY>,U —
/9810,20| = /'64S,734, en wel in 10 maanden, want
100 X 12 : 9686 = 8 : G4S,73|
waaruit x = 10 maanden.
Vraaystuk LXXXI.
De gemiddelde krachten der drie eersto ploegen
worden uitgedrukt (verg. De Geldeb's cijferkunst, J 776)
door
= «v,, e« die der beide «n-
dere door s x «) + (i o o x n) — 10?.
7 5 -1- 1 0 0 '
Wijl nu de tijd , aan een werk te besteden, in eene
reden staat, zamengesteld uit het aantal werklieden
en derzelver vermogens , verkrijgt men de evenredig-
heid : (30 -f- 43 -f- 60) X : (7S -1- 100) X 10^ om-
gekeerd = 6 : X = maand.
Vraagstuk LXXXII.
Het geheelo kapitaal is = /" 19500. Wij
hebben nu van de meetkundige reeks bekend de ge-
meene reden , het aantal termen en de som, waarvan
de eerste term alsdan gevonden wordt door de formule
O = ^VJI«, waarin r = 1J, n = 4 en s = 19500; o of
deeerste term is dusgelijk = =
^^ = 2400, de tweede = 2400 X 1 J = 3600, de derde
86 'x H = 5400 cn de vierde 3400 X 11 = OICO. Om
ieders winst te vinden heeft men :