Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(270) ZEVEINLE HOINDERDTAL.
Daar nu de winsten staan in de zaniengeslelde reden
van de kapitalen en tijden , kan mea het verder ge-
vraagde gemakkelijk vinden.
vfinst A -w)D*t B kap. m. kap.
/"103 : — fm X : ^ X 4'
waaruit x — /"SOO kosten de ÖO vaten wijn ;
en dus elk van fQ. Eindelijk :
winslA ninst C kap. m.
los : 1G2 zn 450 X ^ : soo x
waaruit x = \ maand heeft het geld
van C uitgestaan.
Vraagstuk LXXIX.
Daar het gedeelte van de winst, hetwelk de faetoor
vooruit geniet, moet aangemerkt worden als een ge-
deelte des kapitaals van zijnen prineipaal, welke hem
-voor zijne moeite wordt toegerekend, zoo kan wel,
wanneer hij nieerdt?r aanbrengt, dan hij behoefde te
doen, zijn volstrekt aandeel in de winst, maar geens-
zins zijne winst vooruit veranderen; deze blijft dezelfde,
want in beide gevallen wordt zijne dienst gerekend
alsof by /"oOO onder het kapitaal des koopman» hadde.
Vraagstuk LXXX.
Inkoop V mei 75 x 80 = /•6375
P augustus 43 x 77 = »3311
/•9686.
De verkoop heeft plaats den 1' october , dus 5 maan-
den na den inkoop der eerste en 2 maanden na dien
der tweede partij. Wijl de eerste partij contant betaald
is, is dezelve op den eersten octuber ook meer waard ,
namelijk, hetgeen daarmede in 5 maanden a 'Sp*"^
""sjaars is gewonnen ; dus heeft men
12 : 5 — 8 :
en /ICO : 6375 = / 1031 : /6587,50.