Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(263)
ZEVCÏVDE HONDERDTAL.
Vraagstuk LXXI.
110
110
110
110
110
110
110
100= I
100 :
100:
100 ;
+ 1
• in 10
• 11» if
21 . 210 210 r 1 .
1 f • 1 2 i > 12 1 ~ "
• r? w) 3 s i o__i
12 1 • 1 O 1 ? 1 3 a i '
'i k 1 • t M O ^ fi i I O
l'y 3 J~ • ] i ■> 'i I J j 1 6 i 1
1L
1 1
3 » 1
T ï 1
100 =
100 =
100 =
«10 5 1 ,
l i (i i l •
7 7 1 5 n 1 •
1 G 1 O 5 J •
fi i nj 1 71
17 7 i"5'»; r
i ï •) 'i l
fi 1 O 5 1 O
1 (W O 5 1 7
. 77 1 5 g 1 n
• '1 7~ï l ó (5 1 J
ü 1 T 7 1 7
+- 1
4- 1
4 r>
ï;} 3 r
_ »51 O r. 1
— "1 i « i 1
__7 7 15«
--1 G 1 O 5
Y _jM R 7 I
1 H i
10 5 10
1 « i O 5 1
7^7 l 5 fi I O
17 7 15 6 1
7 10 iJ «_7 17 10
'17 It 10 4 8 7 17 1
1 1 ^ 3 5 ft n 1
17 7 1
+ 1
I ! ï 3 5 11 fi fl 1
1 J 'I 3 5 B n » 1 O
" 2 1 4 j 5 8 y 8 1 »
1 9 4 K 7 1 7 l
dit gedeeld op
110: 100_
230, geei'l /'4ö,ö6 ruim voor de jaarlyUsclie termijn.
Vraagstuk LX XIL
Hij koopt de cl voor ^ = gulden, en verkoopt
dezelve voor j'j == I'/,, gulden; diis \\int hij op de
el 1-7,, — = gulden, en daar hij in het geiieel
24 gulden wint, is het 'sluk 24 : = o X oi'
440 el lang.
Vrunniiuk LXXIU.
De hand met 73 bladen kosten 19 stuiveis,
9 V-V 40 » » 14 »
dus kosten 30 hiuden........ 3 stxiivers,
en 6 bladen 1 stuiver, dus 43 bladen 8 stuiveis, en
de band 14 — 8 = 6 stuivers.
Vraagstuk LXXLV.
Hier is van eene rekenkundige reeks bekend de som
cn het aantal termen , alsmede de eerste tei m ; nu is
de som van den eerslen en laatsten term = 19J ;
bijgevolg is de laatste term, oi' hefgcne de oudste
jongen ontvangt 19^- min 6 ol' gulden , en het
gemeene verscliil der teraicn is
: 1 gulden.
1 SV2 — O
1 G - 1 ■
_7 Va
] 5