Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(260) ZEVEIXDE IlONDEPiDTAL.
Tan (icn eersten en tierden term is dus 26, en der-
zelver produel 16o. Men heeft dus nu allteu
de halve som tot de 2^^ magt te verhclFen, daar\aii
het product af te trekken , en uit de rest, zijnde 13^ —
16Ö = -4 den wortel te trekken , zuo vindt uien het
halve verschil = 2 ; en men vindt voor de termen
13 —2 =de 11 eerste, en 13 -j- 2 — 15 de derde term.
Vraajstuk LV.
Indien de eerste wissel 480 . sterlings grOi»ter geweest
ware, zouden beide wissels even groot geweest xijn,
cn dan zoude het geheele bedrag geweest zijn 720 X
41 29520 schellingen viaaniscli ; maar beide uisseis
bedragen inderdaad slechts /'4l20,o0 = —
137.:55 schellingen vlaamseh; dus 2942Ü — i'3735 =
15785 schell. minder; dit mindere, daaruit ontstaande,
dat de eerste wissel niet 480 il' sterlings grooter
is dus juist het bedrag van 480 £ tlerlings ; en dus
is de koers van 1 S, sterl. ^vrff" — ^^ol schell. vl. of
32 10| § vlaamseh , waardoor men voor dpn koers
van 1 veneliaanschen dukaat vindt 41 schellingen min
82 JJ 10| § , dat is 8 schellingen 1| groot vlaamseh.
Vraagstuk LVL
' ^^ /'79,625 kost het grootste vaatje, en
bijgevolg het kleinste /■12.0,25 — 79,625 /■40,625;
deze pryzeu etaan tot elkander in reden als 637 :
S25 of als 49 : 25. Wanneer de pvyzen j)er stoop ver-
wisseld werden, zouden zij staan in de omgekeerde
reden der hoeveelheden stoopen in elk vat (wijl alsdan
de totale prijzen der vaatjes gelijk zouden zijn) dus
staan zij nu in dezelfde reden als de hoeveelheden
stoopen , en bijgevolg staan de totale prijzen in de
verdubbelde reden van de prijzen ]}er stoop. Deze
beide staan dus in reden als (/49 ; ^25 of als 7 : 5
en men heeft dus: