Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(258) ZEVENDE HOIVDERDTAL.
1 z jn, welker som = g, en waarvan de som der
noemers 12 is j deze breuken kunnen niet anders zijn
dan '/e ï ^ werk in 4 en C i;i
8 weken.
Vraagstuk L. ^
De aandeden der bestormers in de gratificatie vor-
men eene afdalende, rekenkundige jecks ; de tweede
en de vierde term verschillen tweemaal het gemeene
verschil der reeks, en de zevende van den elfden
term, viermaal het gemeene verschil: dus is het ver-
schil tusschen de som van den tweeden en zevenden
cn die van den vierden en elfden term , dat is —
fl\ ƒ21 , juist gcljjk 6 maal het gemfcne verschil
der reeks; cn het gemeene verschil zelf isdns^iyg —
Hieruit weten wij nu, dat de tweede bestormer
= meer dan de 7«= ontvangt de 2'^ ont-
vangt dus=, cnde =
de bestormer ontvangt 7 X = meer dan
de ll«;en dus de 4« =/•47J en de —
Vraagstuk LL
wcrkl. nek. dag. uren.
150 X 60 X 5[ X 10 495000,
werWl. wek. d»g. uren.
150 X 6 X 5 X 12 == 54000
125 X 7 X 6 X 10^ 55125
109125.
495000 — 109125 = S85875 ; dit gedeeld door 25 wek.
X 6 dag. X 17* uren = 2625, geeft 147 werklieden ;
en dus moeten cr nog 147 — 125 = 22 bij aangeno-
men woorden..