Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Z-EVEINÜE UOADEUDTAL. (2.j3)
dag bij elkander komen. De slak heel't alsdan van
den afstand, welke haar van den worm scheidde,
afgelegd :
(91Xl)+ (JIXI) = 18,voet ; cn de
worm (91 X + (i^X 1J) = 84.Vs voet.
Anders.
De slak begint hare reiie bij den dag en de worm
mede bij den dag, wijl de eerste niet hocger kan
kruipen dan den top en de tweede niet lager dan
den voet des booms. Ook kunnen zij elkander voor
de eerste maal niet anders dan bij het nederwaarts
kruipen der slak en het opwaarts klimmen van den
worm, dat is des daags, ontmoeten. Het is dus zeker,
dat zij voor die eerste ontmoeting, een geheel getal
etmalen op reis zullen moeten zijn , met nog eenen
dag of een gedeelte van eenen dag. IVu naderen zij
elkander bij dag 1voet ; deze trekke men af van 100
voet, deele de rest ofOSj'j- door 1 voet of ijclgeen
zij in een etmaal vorderen, en neme, zoo de deeiing
niet opgaat, voor de rest eene eenheid meer in het
quotiënt. Op die wijze verkrijgt men 91 volle etmalen ,
na welke de eerste ontmoeting plaats grijpt ; dat is
dus op den 92''®" dag. Om het juiste oogenhlik te
bepalen, redenere men aldus: in 91 etmalen naderen
lij elkander 91 X 1/j- ~ ^^Ü ff^^olg moeien zij
op den dag der cntntoeting 1 j®^ voet afleggen. Eu
voel Tücl dag
1 t 1 . I 5--1 • ^
^ = II ^Wr
De eerste ontmoeting heeft dus jilaats na 91 jJ dag.
Vraajstiik XLI.
Waren het eerste en tweede getal even groot, dan
zoude het product een kwadraat zijn; maar thans,
22.