Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE HO]\DERDTAL. (7)
af in 12| uur en vordert dus in één uur j 'wijli
waaruit blijkt, dat hij langzamer gegaan heeft.
Vraagstuk XIX.
De eerste partij kost........./ 720,00.
. tweede » • . 800 X /■0,S0. . . . 400,00;
dus is de geheele inkoop......../" 1120,00.
De geheele verkoop is /'1300, want /'lOO ink. ;
1120 ink. = 116 verk. : /.ISOO verk. Deelt men nu den
verkoopprijs van één pond op den verkoopprijs van al
de ponden, dan verkrijgt men het getal ponden, dat
verkocht is, namelijk '|2£=:2000 ffi ; hieraf 800 8 voor
de tweede partij, rest 2000 — 800 = 1200 8 voor de
eerste. De 1200 ® kost fltQ, das één pond 7tA =
/■0,60.
Vraagstuk
Er wordtin het geheel 2700 + 1300 =:/'4200 uitgezet,
en f 4800 terug ontvangen ; dus wint de uitgezette
som 4300 — 4200 = /'300 interest. fTim tegen 8p"
uitstaande, geeft / 133 interest in het jaar en /" >500
tegen öp-^'geeft in dien tijd /"GO ; derhalve levert /•4200
kapitaal in één jaar 133 + 90 = /'223 interest op:
hoe lang moet hetzelve nu uitstaan, om /"SOO op te
brengen ? Dit vindt men, zoo als bekend is, door den
interest van één jaar op den geheelen interest te deelen,
aldus : = 11 jaar, den tijd, dien het geld heeft
uitgestaan.
Vraagstuk XXI.
Hij verrookte wekelijks { -f- ^ = | pond , oud gewigt;
dus verrookt hij thans | x|| van een pond. Nemen
wij nu , dat hij eene once en één lood verbruikt, dan
hebben wij -^V -h t^^ = AV ®; d't gedeeld op U geeft %
Hij verrookt dus wekelijks 2 oneen en 2 looden en jaar-
lijks 52 X 0,22= 11,44 ffi, hemkfxnendell,44x /•1,80