Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZEVEIVÜE nois DERDTAL, (245)
Vraaystuk XXV1.
De som van de termen eener meetkundige reeks
wordt gevonden door dezen regel : Verhef de reden
der reeks (welke gevonden wordt, indien men den
tweeden term door den eersten deelt) tot eene magt,
wier aanwijzer gelijk is aan het aantal der termen j
vermindere deze magt met de eenheid , en deel het
verschil door de reden der reeks van de eenheid.
Vermenigvuldig het quotiënt der deeling met den eer-
sten term der reeks, dan zal het product gelijk aan
de som der reeks zijn.
De som der gegevene meetkundige reeks is dus gelijk
aan
X 1 I _ 21523360.
Zoodat de 16 zakken aardappelen /'2152^3,60 gelden.
Vraays tuk XX VII,
6 schepels hevat elk vat;
af 3 . 1
af B . 1
Dus 2 maal kunnen er vijftig brooden uit een
vat gebakken worden , dus 50 + 50 :z= 100 brooden ;
plaatst men nu twee O achter 2400, dan ziet men
dat cr 240000 brooden kunnen gebakken worden,
240000
ÖOOOO......1 ,
160000
noooo......I
80000
80000......1
Dus 8 maal kan ieder mensch één brood
o.^vangen, waarmede hij 3 dagen moet toekomen,
2r