Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZEVENDE HOiNDERDTAL. (289)
begin van den eersten omloop des derden af te reke-
nen, de tijdwijzers op 1 zullen staan, welke tijd door
optelling bevonden wordt 'a woensdags morgeus ten
3 ure te zijn.
Vraagstuk XIII.
12 : 10 = 4 : interest in 10 maanden,
-i-af
I p°' minder dan '/is ^an bet
kapitaal of dan 4p°'.
dus is I ; 6 = 100 ; x
waaruit X = 900 gulden het kapitaal.
Vraagstuk XIV.
De «ommen zonder herleiding zamentellende, be-
komt men :
/179;7:8=/"17ö:84:ö6 en/•89:11:4=/-87:49:S6
.17i5:7:8=r. 17S: 7: 8 .87;n;4=.87:ll; 4
7~4 ^0 : 77:48 n =/0:38:32
. 3 =.0 :ö7:48 ^/-ö:87:48^^
dus f\ = 20 stuivers ' /0:19:lö
19 ...................19
1 stuiver...................19 penn.
Vraagstuk XV.
Wen onderzoeke de orde, welke de reeks van mijlen
volgt, en dan zette men de termen voort. Wanneer
men de mijlen, die de reiziger op den eersten dag
heeft afgelegd, trekt van die op den tweeden dag,
die van den tweeden van den derden en zoo vervol-
gens , verkrijgt men de getallen , die gelijke verschil-
ien hebben, en zoo neemt het meerdere aantal mijlen
op iederen volgenden dag standvastig 6 mijlen af, tot
zoo lang het verschil O en dus de reiziger ter bestem-
der plaatse is. Men is dus ia staal de reeks te vol-