Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(258) ZEVEINLE HOINDERDTAL.
p. nMt» p. ncllo p brul«.
dus 9S : 897J = 100 : if = 94S pond bruto is het
ge wigt der zes korven te zamen. Indien de eerste
korf S pond woog, zouden al de korven te zamen (5-f-
Sj) X 3 = 31J pond wegen ; dus 'weegt de eerste
of 30 X 5 pond; dat is ISO pond bruto, de laatste
20 X SJ e of 165 te bruto ; het gemeene verschil der
reeks is "gr; '"' = 3, zoodat de korven wegen A
130, B 153, C 156, D 159, E 162 en F 165 pond bruto.
Anders.
8 mark 4sch. lubs = 52 sch. lubs = 104 groot= 8; soh. vl.
van 530 oC 6| . .
afg.50 ftkan.a8f i.vl. = <33^s. =21 I4 sdiell.
komt 508 c< 13 sch. = 10173 .«sch. vl.
4 j mark lubs = 72 sch. lubs= 144 groot vl. = 12 sch. vl.
■ toh. vl. pond pood
12 : 10173 = 1 : a! = 847J ffi; verder als boven.
Yraagstuk XII.
Dewijl de eerste wijzer 18 uren eerder dan de tweede
begint te loopen , en dus tweemaal is rond geweest en
nog 4 uren op weg is, zal dezelve, na nog 10 rond-
geloopen te hebben, viermaal rond zijn geweest, en
op 1 staan; terwijl de tweede in dien tusschentijd
tweemaal is rond geweest en op 1 staat. Was nu de
laatste wijzer 10 uren na den tweeden begonnen, dan
^eouden zij allen op l staan ; maar hij is 9 uren later
begonnen, en heeft dus reeds 1 uur geloopen. Na ver-
loo]) van 5x7 = 35 uren , komen de twee eersto
weder ten zelfden tijde op 1 le staan. Dus 10 uren
na het begin van den tweeden, staan zij eerst gelijk,
en andermaal 10 35 = 45 uren daarna, en derhalve
48 — 9 = 36 uren na het begin van den derden. Naar-
dien 36 deelbaar is door 8, behoeven wij niet verder
1« zoeken , maar weten nu , dat na 36 uren , van hut