Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(234) ZIVENDE IIOINDERDTAL.
Vraagstuk III.
Het linnen beloopt 1480 X /"0,623 = /■928,73, hieraf
2p°' korting, blijft 928,75 — 18,573 = 910,175 ; hierbij
/■23,30 voor de kosten , geeft /■933,673. Omdat 100 Am-
sterdamsehe ellen gelijk zijn aan 37|^ oude fransche el ,
heeft men 100 Amst. el ; 1486 = 37^- : 849fransche
el, die verkocht word«n voor 849}^ X 2,23 = 1910,37
franc ruim ; hierbij 96,3 franc onkosten , geeft 2007,07
franc = /"OOS, 18', omdat 3 franc = is. De
agio is 2]p-", dus staat/'102^ : 100 = 903,18 : 881,13.
Het verlies is derhalve 933,63 — 881,13 = /"Si,323.
Vraagstuk IV.
De drie stukken laken zijn te zamen 120 ellen lang
eu kosten door elkander f 480 ; A stelt die op /'7,20.,
en wint dus 50p''': IJ moet dus ook 50p''' winnen ; hij
bedingt voor zijne '960 karsaai zekere som , waarvan
hij I in geld ontvangt, en waarvan de overig« ] hem
met laken worden betaald; dat hem tegen fllQ wordt
aangerekend. Dus is fllQ= J van de som, welke hij
Toor zijne karsaai moet bedingen , en die som zelve is
dus 720 X-j =/"^ßO. Bijgevolg stelt hij zijne karsaai
op /"l per el. Doch hij ontvangt ^ in geld en dus J
of 13 stuivers per el in waren. Hiero|i is 30p''' winst,
dus vindt men den inkoop aldus:
voik. Tork. iokuop
130 : 13 = 100 : 10,
en hierbij de 3 stuivers lellende, welke hij in geld
ontvangt, vindt men 105 = 15 stuivers voorde
gereede waarde van de karsaai.
Vraag luk V.
Het is bekend, dat de tweede raagt van de som
eeniger getallen gelijk is aan de som der tweede magten
van die getallen, vermeerderd met de dubbele som
der producten van elke twee derzelve, op alle moge-
lijke wijzen gei omen.