Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(226) VIJFDE HONDERDTAL.
wint hij ; derhalve was de eerste verkochte party 128
mud. Volgens den laatsten verkoop, geeft hij voor 90
gulden 20 mud, dat is = per mud; verlie-
zende dus op een mud 8 — = J gulden ; terwijl zijn
verlies op het laatste deel is 128 — 62| =/'62^, en
daarom : 62^ = 1 : 128, en 128 + 128 = 2S0 mud
= 8 last en 10 mud de geheele partij.
Vraagstuk LXXXI.
Om "1 van de winst te hebben, moet de factoor ook
Vt tot den inleg bijdragen. De koopman geeft /"lOOO;
doch hieronder is '/s gedeelte of /'20Ö begrepen voor
de dienst des factoors. Na de bijgelegde som ontvangt
de factoor 1/4 van de winsten , dus de koopman ^, en
men heeft \ winst : | = ƒ 800 koopman : /'266| fac-
toor ; derhalve heeft deze er 266| — 200 = fM^
bijgelegd.
Vraagstuk LXXXII.
De inkoop is geschied op 3 maanden dag, en de
verkoop moet geschieden op 8 maanden; derhalve zal
de winst op 8 — 3 = 2 maanden dag moeten gerekend
worden ; men stelle nu
12 : 2 = lOp"' : l|p«,
en 100 inkoop : 80 inkoop = 10l| verkoop : e,
waaruit x = verkoop het ffi.
Vraagstuk LXXXIII.
Er wordt .J. -|-(ix|) = tb gevraagde
som afgedongen. Men heeft dus de evenredigheid t
1 — /tj : = /"BS : X — /•2S, die op den koop zijn
afgedongen. Deze /'28 = 2800 centen zijn gelijk aan het
aantal elien, vermenigvuldigd met de afgedongene
centen op eene el ; en daar deze aan elkander gelijk
zijn , moet (/2300 = 80 het aantal ellen zijn.