Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZESDE HONDERDTAL.
van '24 mudden f8,AO lijn, want S : 24 = fl,16 :
/'8,40. Deze f8,iO betaalt hij met één mud tarwe en
nog/■ 1,18 daarenboven ; hieruit besluit men, dat de
prijs van 1 mud tarwe gerekend is op f 8,40 —
Vraaystuk LXXVIU.
De interest van eenig kapitaal kan berekend wor-
den door het bedrag der honderden, in het kapitaal
begrepen, te vermenigvuldigen met de pereent-
interest en het getal jaren. 2s3 is dus een veelvoud
van 3 X B = 9, en als zoodanig is de som der getal-
len , mede door 9 deelbaar : dus is ■ = 9 — (2-|-3) = 2.
Men heeft nu fQ : fHHï, = 100 : /2300.
Vraagstuk LXXIX.
Men vermindere de te deelene som (300) met de som
der getallen 6 en 10 = 6 -f- 10 = 16, dan is de rest
300 —(6H-16) = / 278, het getal guldens, waarvan de
eerste persoon zoo menigmaal 1 bekomt als de tweede
1 X 2 = 2 en als de derde 1+2 = 3. De som dezer
getallen, welke de verhouding' der deelen aanduiden^,
moet in reden gesteld worden , tot het getal dat de
verhouding van het deel des eersten, tweeden en
derden uitdrukt, gelijk het getal 278, dat verdeeld
moet worden, tot het gezochte deel des eersten, tweeden
en derden. Door optelling vindt men 1 -t- 2 + 8 = 6;
derhalve heeft men dc evenredigheden :
6 : 1 = 278 : X — 46| bekomt de eerste persoon
6 : 2 = 278 : = 921 . . tweede »
6 : 3 = 278 : = 139* . . derde
Vraagstuk LXXX.
Voor po heeft hij a 3 guld.-V-= 18 mud Hij ver-
kocht 18—3=13 mud voor / 90 ; dus voor
het mud, en 6 — 3 = / 1 op elk mud winst, en /"ISS